diff mbox series

[24/33] spi: stm32_spi: migrate trace to dev and log macro

Message ID 20201014091646.4233-25-patrick.delaunay@st.com
State Superseded
Delegated to: Patrice Chotard
Headers show
Series stm32: enable logging features | expand

Commit Message

Patrick DELAUNAY Oct. 14, 2020, 9:16 a.m. UTC
Change debug/pr_debug to log_debug or dev_dbg macro and
define LOG_CATEGORY.

Remove the "%s:" __func__ header as it is managed by dev macro
(dev->name is displayed) or log macro (CONFIG_LOGF_FUNC).

Signed-off-by: Patrick Delaunay <patrick.delaunay@st.com>
---

 drivers/spi/stm32_spi.c | 31 +++++++++++++++++--------------
 1 file changed, 17 insertions(+), 14 deletions(-)

Comments

Patrice CHOTARD Oct. 21, 2020, 12:34 p.m. UTC | #1
Hi Patrick

On 10/14/20 11:16 AM, Patrick Delaunay wrote:
> Change debug/pr_debug to log_debug or dev_dbg macro and
> define LOG_CATEGORY.
>
> Remove the "%s:" __func__ header as it is managed by dev macro
> (dev->name is displayed) or log macro (CONFIG_LOGF_FUNC).
>
> Signed-off-by: Patrick Delaunay <patrick.delaunay@st.com>
> ---
>
> drivers/spi/stm32_spi.c | 31 +++++++++++++++++--------------
> 1 file changed, 17 insertions(+), 14 deletions(-)
>
> diff --git a/drivers/spi/stm32_spi.c b/drivers/spi/stm32_spi.c
> index 4a0833b6fa..086a84572b 100644
> --- a/drivers/spi/stm32_spi.c
> +++ b/drivers/spi/stm32_spi.c
> @@ -4,6 +4,9 @@
>  *
>  * Driver for STMicroelectronics Serial peripheral interface (SPI)
>  */
> +
> +#define LOG_CATEGORY UCLASS_SPI
> +
> #include <common.h>
> #include <clk.h>
> #include <dm.h>
> @@ -138,7 +141,7 @@ static void stm32_spi_write_txfifo(struct stm32_spi_priv *priv)
> 		}
> 	}
> 
> -	debug("%s: %d bytes left\n", __func__, priv->tx_len);
> +	log_debug("%d bytes left\n", priv->tx_len);
> }
> 
> static void stm32_spi_read_rxfifo(struct stm32_spi_priv *priv)
> @@ -176,12 +179,12 @@ static void stm32_spi_read_rxfifo(struct stm32_spi_priv *priv)
> 		rxplvl = (sr & SPI_SR_RXPLVL) >> SPI_SR_RXPLVL_SHIFT;
> 	}
> 
> -	debug("%s: %d bytes left\n", __func__, priv->rx_len);
> +	log_debug("%d bytes left\n", priv->rx_len);
> }
> 
> static int stm32_spi_enable(struct stm32_spi_priv *priv)
> {
> -	debug("%s\n", __func__);
> +	log_debug("\n");
> 
> 	/* Enable the SPI hardware */
> 	setbits_le32(priv->base + STM32_SPI_CR1, SPI_CR1_SPE);
> @@ -191,7 +194,7 @@ static int stm32_spi_enable(struct stm32_spi_priv *priv)
> 
> static int stm32_spi_disable(struct stm32_spi_priv *priv)
> {
> -	debug("%s\n", __func__);
> +	log_debug("\n");
> 
> 	/* Disable the SPI hardware */
> 	clrbits_le32(priv->base + STM32_SPI_CR1, SPI_CR1_SPE);
> @@ -204,7 +207,7 @@ static int stm32_spi_claim_bus(struct udevice *slave)
> 	struct udevice *bus = dev_get_parent(slave);
> 	struct stm32_spi_priv *priv = dev_get_priv(bus);
> 
> -	debug("%s\n", __func__);
> +	dev_dbg(slave, "\n");
> 
> 	/* Enable the SPI hardware */
> 	return stm32_spi_enable(priv);
> @@ -215,7 +218,7 @@ static int stm32_spi_release_bus(struct udevice *slave)
> 	struct udevice *bus = dev_get_parent(slave);
> 	struct stm32_spi_priv *priv = dev_get_priv(bus);
> 
> -	debug("%s\n", __func__);
> +	dev_dbg(slave, "\n");
> 
> 	/* Disable the SPI hardware */
> 	return stm32_spi_disable(priv);
> @@ -227,7 +230,7 @@ static void stm32_spi_stopxfer(struct udevice *dev)
> 	u32 cr1, sr;
> 	int ret;
> 
> -	debug("%s\n", __func__);
> +	dev_dbg(dev, "\n");
> 
> 	cr1 = readl(priv->base + STM32_SPI_CR1);
> 
> @@ -255,7 +258,7 @@ static int stm32_spi_set_cs(struct udevice *dev, unsigned int cs, bool enable)
> {
> 	struct stm32_spi_priv *priv = dev_get_priv(dev);
> 
> -	debug("%s: cs=%d enable=%d\n", __func__, cs, enable);
> +	dev_dbg(dev, "cs=%d enable=%d\n", cs, enable);
> 
> 	if (cs >= MAX_CS_COUNT)
> 		return -ENODEV;
> @@ -274,7 +277,7 @@ static int stm32_spi_set_mode(struct udevice *bus, uint mode)
> 	struct stm32_spi_priv *priv = dev_get_priv(bus);
> 	u32 cfg2_clrb = 0, cfg2_setb = 0;
> 
> -	debug("%s: mode=%d\n", __func__, mode);
> +	dev_dbg(bus, "mode=%d\n", mode);
> 
> 	if (mode & SPI_CPOL)
> 		cfg2_setb |= SPI_CFG2_CPOL;
> @@ -330,7 +333,7 @@ static int stm32_spi_set_speed(struct udevice *bus, uint hz)
> 	u32 mbrdiv;
> 	long div;
> 
> -	debug("%s: hz=%d\n", __func__, hz);
> +	dev_dbg(bus, "hz=%d\n", hz);
> 
> 	if (priv->cur_hz == hz)
> 		return 0;
> @@ -404,8 +407,8 @@ static int stm32_spi_xfer(struct udevice *slave, unsigned int bitlen,
> 		stm32_spi_enable(priv);
> 	}
> 
> -	debug("%s: priv->tx_len=%d priv->rx_len=%d\n", __func__,
> -	   priv->tx_len, priv->rx_len);
> +	dev_dbg(bus, "priv->tx_len=%d priv->rx_len=%d\n",
> +		priv->tx_len, priv->rx_len);
> 
> 	slave_plat = dev_get_parent_platdata(slave);
> 	if (flags & SPI_XFER_BEGIN)
> @@ -477,7 +480,7 @@ static int stm32_spi_get_fifo_size(struct udevice *dev)
> 
> 	stm32_spi_disable(priv);
> 
> -	debug("%s %d x 8-bit fifo size\n", __func__, count);
> +	dev_dbg(dev, "%d x 8-bit fifo size\n", count);
> 
> 	return count;
> }
> @@ -522,7 +525,7 @@ static int stm32_spi_probe(struct udevice *dev)
> 	ret = gpio_request_list_by_name(dev, "cs-gpios", priv->cs_gpios,
> 					ARRAY_SIZE(priv->cs_gpios), 0);
> 	if (ret < 0) {
> -		pr_err("Can't get %s cs gpios: %d", dev->name, ret);
> +		dev_err(dev, "Can't get cs gpios: %d", ret);
> 		goto reset_err;
> 	}
> 

Reviewed-by: Patrice Chotard <patrice.chotard@st.com>

Thanks
diff mbox series

Patch

diff --git a/drivers/spi/stm32_spi.c b/drivers/spi/stm32_spi.c
index 4a0833b6fa..086a84572b 100644
--- a/drivers/spi/stm32_spi.c
+++ b/drivers/spi/stm32_spi.c
@@ -4,6 +4,9 @@ 
 *
 * Driver for STMicroelectronics Serial peripheral interface (SPI)
 */
+
+#define LOG_CATEGORY UCLASS_SPI
+
 #include <common.h>
 #include <clk.h>
 #include <dm.h>
@@ -138,7 +141,7 @@ static void stm32_spi_write_txfifo(struct stm32_spi_priv *priv)
 		}
 	}
 
-	debug("%s: %d bytes left\n", __func__, priv->tx_len);
+	log_debug("%d bytes left\n", priv->tx_len);
 }
 
 static void stm32_spi_read_rxfifo(struct stm32_spi_priv *priv)
@@ -176,12 +179,12 @@ static void stm32_spi_read_rxfifo(struct stm32_spi_priv *priv)
 		rxplvl = (sr & SPI_SR_RXPLVL) >> SPI_SR_RXPLVL_SHIFT;
 	}
 
-	debug("%s: %d bytes left\n", __func__, priv->rx_len);
+	log_debug("%d bytes left\n", priv->rx_len);
 }
 
 static int stm32_spi_enable(struct stm32_spi_priv *priv)
 {
-	debug("%s\n", __func__);
+	log_debug("\n");
 
 	/* Enable the SPI hardware */
 	setbits_le32(priv->base + STM32_SPI_CR1, SPI_CR1_SPE);
@@ -191,7 +194,7 @@ static int stm32_spi_enable(struct stm32_spi_priv *priv)
 
 static int stm32_spi_disable(struct stm32_spi_priv *priv)
 {
-	debug("%s\n", __func__);
+	log_debug("\n");
 
 	/* Disable the SPI hardware */
 	clrbits_le32(priv->base + STM32_SPI_CR1, SPI_CR1_SPE);
@@ -204,7 +207,7 @@ static int stm32_spi_claim_bus(struct udevice *slave)
 	struct udevice *bus = dev_get_parent(slave);
 	struct stm32_spi_priv *priv = dev_get_priv(bus);
 
-	debug("%s\n", __func__);
+	dev_dbg(slave, "\n");
 
 	/* Enable the SPI hardware */
 	return stm32_spi_enable(priv);
@@ -215,7 +218,7 @@ static int stm32_spi_release_bus(struct udevice *slave)
 	struct udevice *bus = dev_get_parent(slave);
 	struct stm32_spi_priv *priv = dev_get_priv(bus);
 
-	debug("%s\n", __func__);
+	dev_dbg(slave, "\n");
 
 	/* Disable the SPI hardware */
 	return stm32_spi_disable(priv);
@@ -227,7 +230,7 @@ static void stm32_spi_stopxfer(struct udevice *dev)
 	u32 cr1, sr;
 	int ret;
 
-	debug("%s\n", __func__);
+	dev_dbg(dev, "\n");
 
 	cr1 = readl(priv->base + STM32_SPI_CR1);
 
@@ -255,7 +258,7 @@ static int stm32_spi_set_cs(struct udevice *dev, unsigned int cs, bool enable)
 {
 	struct stm32_spi_priv *priv = dev_get_priv(dev);
 
-	debug("%s: cs=%d enable=%d\n", __func__, cs, enable);
+	dev_dbg(dev, "cs=%d enable=%d\n", cs, enable);
 
 	if (cs >= MAX_CS_COUNT)
 		return -ENODEV;
@@ -274,7 +277,7 @@ static int stm32_spi_set_mode(struct udevice *bus, uint mode)
 	struct stm32_spi_priv *priv = dev_get_priv(bus);
 	u32 cfg2_clrb = 0, cfg2_setb = 0;
 
-	debug("%s: mode=%d\n", __func__, mode);
+	dev_dbg(bus, "mode=%d\n", mode);
 
 	if (mode & SPI_CPOL)
 		cfg2_setb |= SPI_CFG2_CPOL;
@@ -330,7 +333,7 @@ static int stm32_spi_set_speed(struct udevice *bus, uint hz)
 	u32 mbrdiv;
 	long div;
 
-	debug("%s: hz=%d\n", __func__, hz);
+	dev_dbg(bus, "hz=%d\n", hz);
 
 	if (priv->cur_hz == hz)
 		return 0;
@@ -404,8 +407,8 @@ static int stm32_spi_xfer(struct udevice *slave, unsigned int bitlen,
 		stm32_spi_enable(priv);
 	}
 
-	debug("%s: priv->tx_len=%d priv->rx_len=%d\n", __func__,
-	   priv->tx_len, priv->rx_len);
+	dev_dbg(bus, "priv->tx_len=%d priv->rx_len=%d\n",
+		priv->tx_len, priv->rx_len);
 
 	slave_plat = dev_get_parent_platdata(slave);
 	if (flags & SPI_XFER_BEGIN)
@@ -477,7 +480,7 @@ static int stm32_spi_get_fifo_size(struct udevice *dev)
 
 	stm32_spi_disable(priv);
 
-	debug("%s %d x 8-bit fifo size\n", __func__, count);
+	dev_dbg(dev, "%d x 8-bit fifo size\n", count);
 
 	return count;
 }
@@ -522,7 +525,7 @@ static int stm32_spi_probe(struct udevice *dev)
 	ret = gpio_request_list_by_name(dev, "cs-gpios", priv->cs_gpios,
 					ARRAY_SIZE(priv->cs_gpios), 0);
 	if (ret < 0) {
-		pr_err("Can't get %s cs gpios: %d", dev->name, ret);
+		dev_err(dev, "Can't get cs gpios: %d", ret);
 		goto reset_err;
 	}