[v3] ext4:Let ext4_ext_fiemap_cb() handle blocks before request range correctly.

Message ID 1305545234-11751-1-git-send-email-xiaoqiangnk@gmail.com
State Superseded, archived
Headers show

Commit Message

Yongqiang Yang May 16, 2011, 11:27 a.m.
To get delayed-extent information, ext4_ext_fiemap_cb() looks up
pagecache, it thus collects information starting from a page's
head block.

If blocksize < pagesize, the beginning blocks of a page may lies
before the request range. So ext4_ext_fiemap_cb() should proceed
ignoring them, because they has been handled before. If no mapped
buffer in the range is found in the 1st page, we need to look up
the 2nd page, otherwise delayed-extents after a hole will be ignored.

Signed-off-by: Yongqiang Yang <xiaoqiangnk@gmail.com>
---
 fs/ext4/extents.c |  51 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++---------------
 1 files changed, 36 insertions(+), 15 deletions(-)

Comments

Amir Goldstein May 16, 2011, 11:53 a.m. | #1
T24gTW9uLCBNYXkgMTYsIDIwMTEgYXQgMjoyNyBQTSwgWW9uZ3FpYW5nIFlhbmcgPHhpYW9xaWFu
Z25rQGdtYWlsLmNvbT4gd3JvdGU6Cj4gVG8gZ2V0IGRlbGF5ZWQtZXh0ZW50IGluZm9ybWF0aW9u
LCBleHQ0X2V4dF9maWVtYXBfY2IoKSBsb29rcyB1cAo+IHBhZ2VjYWNoZSwgaXQgdGh1cyBjb2xs
ZWN0cyBpbmZvcm1hdGlvbiBzdGFydGluZyBmcm9tIGEgcGFnZSdzCj4gaGVhZCBibG9jay4KPgo+
IElmIGJsb2Nrc2l6ZSA8IHBhZ2VzaXplLCB0aGUgYmVnaW5uaW5nIGJsb2NrcyBvZiBhIHBhZ2Ug
bWF5IGxpZXMKPiBiZWZvcmUgdGhlIHJlcXVlc3QgcmFuZ2UuIFNvIGV4dDRfZXh0X2ZpZW1hcF9j
YigpIHNob3VsZCBwcm9jZWVkCj4gaWdub3JpbmcgdGhlbSwgYmVjYXVzZSB0aGV5IGhhcyBiZWVu
IGhhbmRsZWQgYmVmb3JlLiBJZiBubyBtYXBwZWQKPiBidWZmZXIgaW4gdGhlIHJhbmdlIGlzIGZv
dW5kIGluIHRoZSAxc3QgcGFnZSwgd2UgbmVlZCB0byBsb29rIHVwCj4gdGhlIDJuZCBwYWdlLCBv
dGhlcndpc2UgZGVsYXllZC1leHRlbnRzIGFmdGVyIGEgaG9sZSB3aWxsIGJlIGlnbm9yZWQuCgpE
b2VzIHRoaXMgcGF0Y2ggZml4IHRoZSBlbmRsZXNzIGxvb3AgSSBlbmNvdW50ZXJlZD8KSWYgc28s
IHlvdSBtYXkgd2FudCB0byBhZGQgdG8gY29tbWl0IG1lc3NhZ2U6Ci0gUmVwb3J0ZWQtYnk6IEFt
aXIuLgotIHRoYXQgdGhlIHBhdGNoIGZpeGVzIGEgaGFuZyBidWcKLSBob3cgd2FzIGl0IHJlcHJv
ZHVjZWQKLSB3aGljaCBjb21taXQgaW50cm9kdWNlZCB0aGUgYnVnCgo+Cj4gU2lnbmVkLW9mZi1i
eTogWW9uZ3FpYW5nIFlhbmcgPHhpYW9xaWFuZ25rQGdtYWlsLmNvbT4KPiAtLS0KPiCgZnMvZXh0
NC9leHRlbnRzLmMgfCCgIDUxICsrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKy0t
LS0tLS0tLS0tLS0tLQo+IKAxIGZpbGVzIGNoYW5nZWQsIDM2IGluc2VydGlvbnMoKyksIDE1IGRl
bGV0aW9ucygtKQo+Cj4gZGlmZiAtLWdpdCBhL2ZzL2V4dDQvZXh0ZW50cy5jIGIvZnMvZXh0NC9l
eHRlbnRzLmMKPiBpbmRleCBlMzYzZjIxLi40NzRlYWFkIDEwMDY0NAo+IC0tLSBhL2ZzL2V4dDQv
ZXh0ZW50cy5jCj4gKysrIGIvZnMvZXh0NC9leHRlbnRzLmMKPiBAQCAtMzY4MCw2ICszNjgwLDcg
QEAgc3RhdGljIGludCBleHQ0X2V4dF9maWVtYXBfY2Ioc3RydWN0IGlub2RlICppbm9kZSwgc3Ry
dWN0IGV4dDRfZXh0X3BhdGggKnBhdGgsCj4goCCgIKAgoCCgIKAgoCCgcGdvZmZfdCCgIKAgoCCg
IGxhc3Rfb2Zmc2V0Owo+IKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoHBnb2ZmX3QgoCCgIKAgoCBvZmZzZXQ7Cj4g
oCCgIKAgoCCgIKAgoCCgcGdvZmZfdCCgIKAgoCCgIGluZGV4Owo+ICsgoCCgIKAgoCCgIKAgoCBw
Z29mZl90IKAgoCCgIKAgc3RhcnRfaW5kZXggPSAwOwo+IKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoHN0cnVjdCBw
YWdlIKAgoCAqKnBhZ2VzID0gTlVMTDsKPiCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKBzdHJ1Y3QgYnVmZmVyX2hl
YWQgKmJoID0gTlVMTDsKPiCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKBzdHJ1Y3QgYnVmZmVyX2hlYWQgKmhlYWQg
PSBOVUxMOwo+IEBAIC0zNzA2LDM5ICszNzA3LDU3IEBAIG91dDoKPiCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAg
oCCgIKAgoCCgIKAgoCCga2ZyZWUocGFnZXMpOwo+IKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAg
oCCgIKByZXR1cm4gRVhUX0NPTlRJTlVFOwo+IKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgfQo+ICsg
oCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIGluZGV4ID0gMDsKPgo+ICtuZXh0X3BhZ2U6Cj4goCCgIKAg
oCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAvKiBUcnkgdG8gZmluZCB0aGUgMXN0IG1hcHBlZCBidWZmZXIuICov
Cj4gLSCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgZW5kID0gKChfX3U2NClwYWdlc1swXS0+aW5kZXgg
PDwgUEFHRV9TSElGVCkgPj4KPiArIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCBlbmQgPSAoKF9fdTY0
KXBhZ2VzW2luZGV4XS0+aW5kZXggPDwgUEFHRV9TSElGVCkgPj4KPiCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAg
oCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKBibGtzaXplX2JpdHM7Cj4gLSCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAg
aWYgKCFwYWdlX2hhc19idWZmZXJzKHBhZ2VzWzBdKSkKPiArIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAg
oCBpZiAoIXBhZ2VfaGFzX2J1ZmZlcnMocGFnZXNbaW5kZXhdKSkKPiCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAg
oCCgIKAgoCCgIKAgoCCgZ290byBvdXQ7Cj4gLSCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgaGVhZCA9
IHBhZ2VfYnVmZmVycyhwYWdlc1swXSk7Cj4gKyCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgaGVhZCA9
IHBhZ2VfYnVmZmVycyhwYWdlc1tpbmRleF0pOwo+IKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgaWYg
KCFoZWFkKQo+IKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKBnb3RvIG91dDsKPiAtCj4g
Kwo+ICsgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIGluZGV4Kys7Cj4goCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAg
oCCgIKBiaCA9IGhlYWQ7Cj4goCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKBkbyB7Cj4gLSCgIKAgoCCg
IKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCBpZiAoYnVmZmVyX21hcHBlZChiaCkpIHsKPiArIKAgoCCg
IKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIGlmIChlbmQgPj0gbmV3ZXgtPmVjX2Jsb2NrICsKPiAr
IKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgbmV3ZXgtPmVjX2xlbikKPiAr
IKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgLyogVGhlIGJ1ZmZlciBpcyBv
dXQgb2YKPiArIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCogdGhlIHJl
cXVlc3QgcmFuZ2UuCj4gKyCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAq
Lwo+ICsgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCBnb3RvIG91dDsKPiAr
Cj4gKyCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCBpZiAoYnVmZmVyX21hcHBlZChiaCkg
JiYKPiArIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCBlbmQgPj0gbmV3ZXgtPmVj
X2Jsb2NrKSB7Cj4gKyCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIHN0YXJ0
X2luZGV4ID0gaW5kZXggLSAxOwo+IKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCg
IKAgoC8qIGdldCB0aGUgMXN0IG1hcHBlZCBidWZmZXIuICovCj4gLSCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAg
oCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIGlmIChlbmQgPiBuZXdleC0+ZWNfYmxvY2sgKwo+IC0goCCg
IKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIG5ld2V4LT5lY19sZW4p
Cj4gLSCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgLyogVGhl
IGJ1ZmZlciBpcyBvdXQgb2YKPiAtIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCg
IKAgoCCgIKAgoCCgKiB0aGUgcmVxdWVzdCByYW5nZS4KPiAtIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAg
oCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgKi8KPiAtIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCg
IKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCBnb3RvIG91dDsKPiCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAg
oCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKBnb3RvIGZvdW5kX21hcHBlZF9idWZmZXI7Cj4goCCgIKAgoCCgIKAg
oCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoH0KPiArCj4goCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAg
oGJoID0gYmgtPmJfdGhpc19wYWdlOwo+IKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKBl
bmQrKzsKPiCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoH0gd2hpbGUgKGJoICE9IGhlYWQpOwo+Cj4g
LSCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgLyogTm8gbWFwcGVkIGJ1ZmZlciBmb3VuZC4gKi8KPiAt
IKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCBnb3RvIG91dDsKPiArIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAg
oCAvKiBObyBtYXBwZWQgYnVmZmVyIGluIHRoZSByYW5nZSBmb3VuZCBpbiB0aGlzIHBhZ2UsCj4g
KyCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCogV2UgbmVlZCB0byBsb29rIHVwIG5leHQgcGFnZS4K
PiArIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgKi8KPiArIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCBp
ZiAoaW5kZXggPj0gcmV0KSB7Cj4gKyCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCAvKiBU
aGVyZSBpcyBubyBwYWdlIGxlZnQsIGJ1dCB3ZSBuZWVkIHRvIGxpbWl0Cj4gKyCgIKAgoCCgIKAg
oCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgKiBuZXdleC0+ZWNfbGVuLgo+ICsgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCg
IKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCovCj4gKyCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCBuZXdl
eC0+ZWNfbGVuID0gZW5kIC0gbmV3ZXgtPmVjX2Jsb2NrOwo+ICsgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAg
oCCgIKAgoCCgIKAgZ290byBvdXQ7Cj4gKyCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgfQo+ICsgoCCg
IKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIGdvdG8gbmV4dF9wYWdlOwo+IKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoH0gZWxz
ZSB7Cj4goCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAvKkZpbmQgY29udGlndW91cyBkZWxheWVkIGJ1
ZmZlcnMuICovCj4goCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKBpZiAocmV0ID4gMCAmJiBwYWdlc1sw
XS0+aW5kZXggPT0gbGFzdF9vZmZzZXQpCj4goCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAg
oGhlYWQgPSBwYWdlX2J1ZmZlcnMocGFnZXNbMF0pOwo+IKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCg
YmggPSBoZWFkOwo+ICsgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIGluZGV4ID0gMTsKPiArIKAgoCCg
IKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCBzdGFydF9pbmRleCA9IDA7Cj4goCCgIKAgoCCgIKAgoCCgfQo+Cj4g
oGZvdW5kX21hcHBlZF9idWZmZXI6Cj4gQEAgLTM3NjEsNyArMzc4MCw3IEBAIGZvdW5kX21hcHBl
ZF9idWZmZXI6Cj4goCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoGVuZCsrOwo+IKAgoCCg
IKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgfSB3aGlsZSAoYmggIT0gaGVhZCk7Cj4KPiAtIKAgoCCgIKAgoCCg
IKAgoCCgIKAgoCBmb3IgKGluZGV4ID0gMTsgaW5kZXggPCByZXQ7IGluZGV4KyspIHsKPiArIKAg
oCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCBmb3IgKDsgaW5kZXggPCByZXQ7IGluZGV4KyspIHsKPiCgIKAg
oCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgaWYgKCFwYWdlX2hhc19idWZmZXJzKHBhZ2VzW2lu
ZGV4XSkpIHsKPiCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKBiaCA9IE5V
TEw7Cj4goCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgYnJlYWs7Cj4gQEAg
LTM3NzEsOCArMzc5MCwxMCBAQCBmb3VuZF9tYXBwZWRfYnVmZmVyOgo+IKAgoCCgIKAgoCCgIKAg
oCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoGJoID0gTlVMTDsKPiCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCg
IKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKBicmVhazsKPiCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAg
oCCgfQo+ICsKPiCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgaWYgKHBhZ2VzW2luZGV4
XS0+aW5kZXggIT0KPiAtIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgcGFn
ZXNbMF0tPmluZGV4ICsgaW5kZXgpIHsKPiArIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCg
IKAgoCBwYWdlc1tzdGFydF9pbmRleF0tPmluZGV4ICsgaW5kZXgKPiArIKAgoCCgIKAgoCCgIKAg
oCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCAtIHN0YXJ0X2luZGV4KSB7Cj4goCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAg
oCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgLyogQmxvY2tzIGFyZSBub3QgY29udGlndW91cy4gKi8KPiCg
IKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKBiaCA9IE5VTEw7Cj4goCCgIKAg
oCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgIKAgoCCgYnJlYWs7Cj4gLS0KPiAxLjcuNS4xCj4K
PiAtLQo+IFRvIHVuc3Vic2NyaWJlIGZyb20gdGhpcyBsaXN0OiBzZW5kIHRoZSBsaW5lICJ1bnN1
YnNjcmliZSBsaW51eC1leHQ0IiBpbgo+IHRoZSBib2R5IG9mIGEgbWVzc2FnZSB0byBtYWpvcmRv
bW9Admdlci5rZXJuZWwub3JnCj4gTW9yZSBtYWpvcmRvbW8gaW5mbyBhdCCgaHR0cDovL3ZnZXIu
a2VybmVsLm9yZy9tYWpvcmRvbW8taW5mby5odG1sCj4K
--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-ext4" in
the body of a message to majordomo@vger.kernel.org
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Yongqiang Yang May 16, 2011, 1:15 p.m. | #2
On Mon, May 16, 2011 at 7:53 PM, Amir Goldstein <amir73il@gmail.com> wrote:
> On Mon, May 16, 2011 at 2:27 PM, Yongqiang Yang <xiaoqiangnk@gmail.com> wrote:
>> To get delayed-extent information, ext4_ext_fiemap_cb() looks up
>> pagecache, it thus collects information starting from a page's
>> head block.
>>
>> If blocksize < pagesize, the beginning blocks of a page may lies
>> before the request range. So ext4_ext_fiemap_cb() should proceed
>> ignoring them, because they has been handled before. If no mapped
>> buffer in the range is found in the 1st page, we need to look up
>> the 2nd page, otherwise delayed-extents after a hole will be ignored.
>
> Does this patch fix the endless loop I encountered?
Yes, it fixes another bug.
> If so, you may want to add to commit message:
> - Reported-by: Amir..
> - that the patch fixes a hang bug
> - how was it reproduced
> - which commit introduced the bug
Sorry, I forgot to add these.  I rewrote the xfstests 225 and found
another bug which the old 225 could not find.
I think I should resend this patch.

>
>>
>> Signed-off-by: Yongqiang Yang <xiaoqiangnk@gmail.com>
>> ---
>>  fs/ext4/extents.c |   51 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++---------------
>>  1 files changed, 36 insertions(+), 15 deletions(-)
>>
>> diff --git a/fs/ext4/extents.c b/fs/ext4/extents.c
>> index e363f21..474eaad 100644
>> --- a/fs/ext4/extents.c
>> +++ b/fs/ext4/extents.c
>> @@ -3680,6 +3680,7 @@ static int ext4_ext_fiemap_cb(struct inode *inode, struct ext4_ext_path *path,
>>                pgoff_t         last_offset;
>>                pgoff_t         offset;
>>                pgoff_t         index;
>> +               pgoff_t         start_index = 0;
>>                struct page     **pages = NULL;
>>                struct buffer_head *bh = NULL;
>>                struct buffer_head *head = NULL;
>> @@ -3706,39 +3707,57 @@ out:
>>                                kfree(pages);
>>                                return EXT_CONTINUE;
>>                        }
>> +                       index = 0;
>>
>> +next_page:
>>                        /* Try to find the 1st mapped buffer. */
>> -                       end = ((__u64)pages[0]->index << PAGE_SHIFT) >>
>> +                       end = ((__u64)pages[index]->index << PAGE_SHIFT) >>
>>                                  blksize_bits;
>> -                       if (!page_has_buffers(pages[0]))
>> +                       if (!page_has_buffers(pages[index]))
>>                                goto out;
>> -                       head = page_buffers(pages[0]);
>> +                       head = page_buffers(pages[index]);
>>                        if (!head)
>>                                goto out;
>> -
>> +
>> +                       index++;
>>                        bh = head;
>>                        do {
>> -                               if (buffer_mapped(bh)) {
>> +                               if (end >= newex->ec_block +
>> +                                       newex->ec_len)
>> +                                       /* The buffer is out of
>> +                                        * the request range.
>> +                                        */
>> +                                       goto out;
>> +
>> +                               if (buffer_mapped(bh) &&
>> +                                   end >= newex->ec_block) {
>> +                                       start_index = index - 1;
>>                                        /* get the 1st mapped buffer. */
>> -                                       if (end > newex->ec_block +
>> -                                               newex->ec_len)
>> -                                               /* The buffer is out of
>> -                                                * the request range.
>> -                                                */
>> -                                               goto out;
>>                                        goto found_mapped_buffer;
>>                                }
>> +
>>                                bh = bh->b_this_page;
>>                                end++;
>>                        } while (bh != head);
>>
>> -                       /* No mapped buffer found. */
>> -                       goto out;
>> +                       /* No mapped buffer in the range found in this page,
>> +                        * We need to look up next page.
>> +                        */
>> +                       if (index >= ret) {
>> +                               /* There is no page left, but we need to limit
>> +                                * newex->ec_len.
>> +                                */
>> +                               newex->ec_len = end - newex->ec_block;
>> +                               goto out;
>> +                       }
>> +                       goto next_page;
>>                } else {
>>                        /*Find contiguous delayed buffers. */
>>                        if (ret > 0 && pages[0]->index == last_offset)
>>                                head = page_buffers(pages[0]);
>>                        bh = head;
>> +                       index = 1;
>> +                       start_index = 0;
>>                }
>>
>>  found_mapped_buffer:
>> @@ -3761,7 +3780,7 @@ found_mapped_buffer:
>>                                end++;
>>                        } while (bh != head);
>>
>> -                       for (index = 1; index < ret; index++) {
>> +                       for (; index < ret; index++) {
>>                                if (!page_has_buffers(pages[index])) {
>>                                        bh = NULL;
>>                                        break;
>> @@ -3771,8 +3790,10 @@ found_mapped_buffer:
>>                                        bh = NULL;
>>                                        break;
>>                                }
>> +
>>                                if (pages[index]->index !=
>> -                                       pages[0]->index + index) {
>> +                                   pages[start_index]->index + index
>> +                                   - start_index) {
>>                                        /* Blocks are not contiguous. */
>>                                        bh = NULL;
>>                                        break;
>> --
>> 1.7.5.1
>>
>> --
>> To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-ext4" in
>> the body of a message to majordomo@vger.kernel.org
>> More majordomo info at  http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
>>
>
Amir Goldstein May 22, 2011, 8:35 a.m. | #3
On Mon, May 16, 2011 at 4:15 PM, Yongqiang Yang <xiaoqiangnk@gmail.com> wrote:
> On Mon, May 16, 2011 at 7:53 PM, Amir Goldstein <amir73il@gmail.com> wrote:
>> On Mon, May 16, 2011 at 2:27 PM, Yongqiang Yang <xiaoqiangnk@gmail.com> wrote:
>>> To get delayed-extent information, ext4_ext_fiemap_cb() looks up
>>> pagecache, it thus collects information starting from a page's
>>> head block.
>>>
>>> If blocksize < pagesize, the beginning blocks of a page may lies
>>> before the request range. So ext4_ext_fiemap_cb() should proceed
>>> ignoring them, because they has been handled before. If no mapped
>>> buffer in the range is found in the 1st page, we need to look up
>>> the 2nd page, otherwise delayed-extents after a hole will be ignored.
>>
>> Does this patch fix the endless loop I encountered?
> Yes, it fixes another bug.
>> If so, you may want to add to commit message:
>> - Reported-by: Amir..
>> - that the patch fixes a hang bug
>> - how was it reproduced
>> - which commit introduced the bug
> Sorry, I forgot to add these.   I rewrote the xfstests 225 and found
> another bug which the old 225 could not find.
> I think I should resend this patch.

Hi Yongqiang,

Did you resend this patch? I see that Ted hasn't picked it up yet.
Apparently, he is expecting to get a new version from you with proper
commit log (I think he mentioned that on last week's confcall).

Amir.

>
>>
>>>
>>> Signed-off-by: Yongqiang Yang <xiaoqiangnk@gmail.com>
>>> ---
>>>  fs/ext4/extents.c |   51 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++---------------
>>>  1 files changed, 36 insertions(+), 15 deletions(-)
>>>
>>> diff --git a/fs/ext4/extents.c b/fs/ext4/extents.c
>>> index e363f21..474eaad 100644
>>> --- a/fs/ext4/extents.c
>>> +++ b/fs/ext4/extents.c
>>> @@ -3680,6 +3680,7 @@ static int ext4_ext_fiemap_cb(struct inode *inode, struct ext4_ext_path *path,
>>>                pgoff_t         last_offset;
>>>                pgoff_t         offset;
>>>                pgoff_t         index;
>>> +               pgoff_t         start_index = 0;
>>>                struct page     **pages = NULL;
>>>                struct buffer_head *bh = NULL;
>>>                struct buffer_head *head = NULL;
>>> @@ -3706,39 +3707,57 @@ out:
>>>                                kfree(pages);
>>>                                return EXT_CONTINUE;
>>>                        }
>>> +                       index = 0;
>>>
>>> +next_page:
>>>                        /* Try to find the 1st mapped buffer. */
>>> -                       end = ((__u64)pages[0]->index << PAGE_SHIFT) >>
>>> +                       end = ((__u64)pages[index]->index << PAGE_SHIFT) >>
>>>                                  blksize_bits;
>>> -                       if (!page_has_buffers(pages[0]))
>>> +                       if (!page_has_buffers(pages[index]))
>>>                                goto out;
>>> -                       head = page_buffers(pages[0]);
>>> +                       head = page_buffers(pages[index]);
>>>                        if (!head)
>>>                                goto out;
>>> -
>>> +
>>> +                       index++;
>>>                        bh = head;
>>>                        do {
>>> -                               if (buffer_mapped(bh)) {
>>> +                               if (end >= newex->ec_block +
>>> +                                       newex->ec_len)
>>> +                                       /* The buffer is out of
>>> +                                        * the request range.
>>> +                                        */
>>> +                                       goto out;
>>> +
>>> +                               if (buffer_mapped(bh) &&
>>> +                                   end >= newex->ec_block) {
>>> +                                       start_index = index - 1;
>>>                                        /* get the 1st mapped buffer. */
>>> -                                       if (end > newex->ec_block +
>>> -                                               newex->ec_len)
>>> -                                               /* The buffer is out of
>>> -                                                * the request range.
>>> -                                                */
>>> -                                               goto out;
>>>                                        goto found_mapped_buffer;
>>>                                }
>>> +
>>>                                bh = bh->b_this_page;
>>>                                end++;
>>>                        } while (bh != head);
>>>
>>> -                       /* No mapped buffer found. */
>>> -                       goto out;
>>> +                       /* No mapped buffer in the range found in this page,
>>> +                        * We need to look up next page.
>>> +                        */
>>> +                       if (index >= ret) {
>>> +                               /* There is no page left, but we need to limit
>>> +                                * newex->ec_len.
>>> +                                */
>>> +                               newex->ec_len = end - newex->ec_block;
>>> +                               goto out;
>>> +                       }
>>> +                       goto next_page;
>>>                } else {
>>>                        /*Find contiguous delayed buffers. */
>>>                        if (ret > 0 && pages[0]->index == last_offset)
>>>                                head = page_buffers(pages[0]);
>>>                        bh = head;
>>> +                       index = 1;
>>> +                       start_index = 0;
>>>                }
>>>
>>>  found_mapped_buffer:
>>> @@ -3761,7 +3780,7 @@ found_mapped_buffer:
>>>                                end++;
>>>                        } while (bh != head);
>>>
>>> -                       for (index = 1; index < ret; index++) {
>>> +                       for (; index < ret; index++) {
>>>                                if (!page_has_buffers(pages[index])) {
>>>                                        bh = NULL;
>>>                                        break;
>>> @@ -3771,8 +3790,10 @@ found_mapped_buffer:
>>>                                        bh = NULL;
>>>                                        break;
>>>                                }
>>> +
>>>                                if (pages[index]->index !=
>>> -                                       pages[0]->index + index) {
>>> +                                   pages[start_index]->index + index
>>> +                                   - start_index) {
>>>                                        /* Blocks are not contiguous. */
>>>                                        bh = NULL;
>>>                                        break;
>>> --
>>> 1.7.5.1
>>>
>>> --
>>> To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-ext4" in
>>> the body of a message to majordomo@vger.kernel.org
>>> More majordomo info at  http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
>>>
>>
>
>
>
> --
> Best Wishes
> Yongqiang Yang
>
Yongqiang Yang May 22, 2011, 11:59 a.m. | #4
On Sun, May 22, 2011 at 4:35 PM, Amir Goldstein <amir73il@gmail.com> wrote:
> On Mon, May 16, 2011 at 4:15 PM, Yongqiang Yang <xiaoqiangnk@gmail.com> wrote:
>> On Mon, May 16, 2011 at 7:53 PM, Amir Goldstein <amir73il@gmail.com> wrote:
>>> On Mon, May 16, 2011 at 2:27 PM, Yongqiang Yang <xiaoqiangnk@gmail.com> wrote:
>>>> To get delayed-extent information, ext4_ext_fiemap_cb() looks up
>>>> pagecache, it thus collects information starting from a page's
>>>> head block.
>>>>
>>>> If blocksize < pagesize, the beginning blocks of a page may lies
>>>> before the request range. So ext4_ext_fiemap_cb() should proceed
>>>> ignoring them, because they has been handled before. If no mapped
>>>> buffer in the range is found in the 1st page, we need to look up
>>>> the 2nd page, otherwise delayed-extents after a hole will be ignored.
>>>
>>> Does this patch fix the endless loop I encountered?
>> Yes, it fixes another bug.
>>> If so, you may want to add to commit message:
>>> - Reported-by: Amir..
>>> - that the patch fixes a hang bug
>>> - how was it reproduced
>>> - which commit introduced the bug
>> Sorry, I forgot to add these.   I rewrote the xfstests 225 and found
>> another bug which the old 225 could not find.
>> I think I should resend this patch.
>
> Hi Yongqiang,
>
> Did you resend this patch? I see that Ted hasn't picked it up yet.
> Apparently, he is expecting to get a new version from you with proper
> commit log (I think he mentioned that on last week's confcall).
Sorry, I had a travel in last three days without a computer.  I will
send it out tomorrow.

>
> Amir.
>
>>
>>>
>>>>
>>>> Signed-off-by: Yongqiang Yang <xiaoqiangnk@gmail.com>
>>>> ---
>>>>  fs/ext4/extents.c |   51 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++---------------
>>>>  1 files changed, 36 insertions(+), 15 deletions(-)
>>>>
>>>> diff --git a/fs/ext4/extents.c b/fs/ext4/extents.c
>>>> index e363f21..474eaad 100644
>>>> --- a/fs/ext4/extents.c
>>>> +++ b/fs/ext4/extents.c
>>>> @@ -3680,6 +3680,7 @@ static int ext4_ext_fiemap_cb(struct inode *inode, struct ext4_ext_path *path,
>>>>                pgoff_t         last_offset;
>>>>                pgoff_t         offset;
>>>>                pgoff_t         index;
>>>> +               pgoff_t         start_index = 0;
>>>>                struct page     **pages = NULL;
>>>>                struct buffer_head *bh = NULL;
>>>>                struct buffer_head *head = NULL;
>>>> @@ -3706,39 +3707,57 @@ out:
>>>>                                kfree(pages);
>>>>                                return EXT_CONTINUE;
>>>>                        }
>>>> +                       index = 0;
>>>>
>>>> +next_page:
>>>>                        /* Try to find the 1st mapped buffer. */
>>>> -                       end = ((__u64)pages[0]->index << PAGE_SHIFT) >>
>>>> +                       end = ((__u64)pages[index]->index << PAGE_SHIFT) >>
>>>>                                  blksize_bits;
>>>> -                       if (!page_has_buffers(pages[0]))
>>>> +                       if (!page_has_buffers(pages[index]))
>>>>                                goto out;
>>>> -                       head = page_buffers(pages[0]);
>>>> +                       head = page_buffers(pages[index]);
>>>>                        if (!head)
>>>>                                goto out;
>>>> -
>>>> +
>>>> +                       index++;
>>>>                        bh = head;
>>>>                        do {
>>>> -                               if (buffer_mapped(bh)) {
>>>> +                               if (end >= newex->ec_block +
>>>> +                                       newex->ec_len)
>>>> +                                       /* The buffer is out of
>>>> +                                        * the request range.
>>>> +                                        */
>>>> +                                       goto out;
>>>> +
>>>> +                               if (buffer_mapped(bh) &&
>>>> +                                   end >= newex->ec_block) {
>>>> +                                       start_index = index - 1;
>>>>                                        /* get the 1st mapped buffer. */
>>>> -                                       if (end > newex->ec_block +
>>>> -                                               newex->ec_len)
>>>> -                                               /* The buffer is out of
>>>> -                                                * the request range.
>>>> -                                                */
>>>> -                                               goto out;
>>>>                                        goto found_mapped_buffer;
>>>>                                }
>>>> +
>>>>                                bh = bh->b_this_page;
>>>>                                end++;
>>>>                        } while (bh != head);
>>>>
>>>> -                       /* No mapped buffer found. */
>>>> -                       goto out;
>>>> +                       /* No mapped buffer in the range found in this page,
>>>> +                        * We need to look up next page.
>>>> +                        */
>>>> +                       if (index >= ret) {
>>>> +                               /* There is no page left, but we need to limit
>>>> +                                * newex->ec_len.
>>>> +                                */
>>>> +                               newex->ec_len = end - newex->ec_block;
>>>> +                               goto out;
>>>> +                       }
>>>> +                       goto next_page;
>>>>                } else {
>>>>                        /*Find contiguous delayed buffers. */
>>>>                        if (ret > 0 && pages[0]->index == last_offset)
>>>>                                head = page_buffers(pages[0]);
>>>>                        bh = head;
>>>> +                       index = 1;
>>>> +                       start_index = 0;
>>>>                }
>>>>
>>>>  found_mapped_buffer:
>>>> @@ -3761,7 +3780,7 @@ found_mapped_buffer:
>>>>                                end++;
>>>>                        } while (bh != head);
>>>>
>>>> -                       for (index = 1; index < ret; index++) {
>>>> +                       for (; index < ret; index++) {
>>>>                                if (!page_has_buffers(pages[index])) {
>>>>                                        bh = NULL;
>>>>                                        break;
>>>> @@ -3771,8 +3790,10 @@ found_mapped_buffer:
>>>>                                        bh = NULL;
>>>>                                        break;
>>>>                                }
>>>> +
>>>>                                if (pages[index]->index !=
>>>> -                                       pages[0]->index + index) {
>>>> +                                   pages[start_index]->index + index
>>>> +                                   - start_index) {
>>>>                                        /* Blocks are not contiguous. */
>>>>                                        bh = NULL;
>>>>                                        break;
>>>> --
>>>> 1.7.5.1
>>>>
>>>> --
>>>> To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-ext4" in
>>>> the body of a message to majordomo@vger.kernel.org
>>>> More majordomo info at  http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
>>>>
>>>
>>
>>
>>
>> --
>> Best Wishes
>> Yongqiang Yang
>>
>

Patch

diff --git a/fs/ext4/extents.c b/fs/ext4/extents.c
index e363f21..474eaad 100644
--- a/fs/ext4/extents.c
+++ b/fs/ext4/extents.c
@@ -3680,6 +3680,7 @@ static int ext4_ext_fiemap_cb(struct inode *inode, struct ext4_ext_path *path,
 		pgoff_t		last_offset;
 		pgoff_t		offset;
 		pgoff_t		index;
+		pgoff_t		start_index = 0;
 		struct page	**pages = NULL;
 		struct buffer_head *bh = NULL;
 		struct buffer_head *head = NULL;
@@ -3706,39 +3707,57 @@ out:
 				kfree(pages);
 				return EXT_CONTINUE;
 			}
+			index = 0;
 
+next_page:
 			/* Try to find the 1st mapped buffer. */
-			end = ((__u64)pages[0]->index << PAGE_SHIFT) >>
+			end = ((__u64)pages[index]->index << PAGE_SHIFT) >>
 				 blksize_bits;
-			if (!page_has_buffers(pages[0]))
+			if (!page_has_buffers(pages[index]))
 				goto out;
-			head = page_buffers(pages[0]);
+			head = page_buffers(pages[index]);
 			if (!head)
 				goto out;
-
+		
+			index++;
 			bh = head;
 			do {
-				if (buffer_mapped(bh)) {
+				if (end >= newex->ec_block +
+					newex->ec_len)
+					/* The buffer is out of
+					 * the request range.
+					 */
+					goto out;
+
+				if (buffer_mapped(bh) &&
+				  end >= newex->ec_block) {
+					start_index = index - 1;
 					/* get the 1st mapped buffer. */
-					if (end > newex->ec_block +
-						newex->ec_len)
-						/* The buffer is out of
-						 * the request range.
-						 */
-						goto out;
 					goto found_mapped_buffer;
 				}
+
 				bh = bh->b_this_page;
 				end++;
 			} while (bh != head);
 
-			/* No mapped buffer found. */
-			goto out;
+			/* No mapped buffer in the range found in this page,
+			 * We need to look up next page.
+			 */
+			if (index >= ret) {
+				/* There is no page left, but we need to limit
+				 * newex->ec_len.
+				 */
+				newex->ec_len = end - newex->ec_block;
+				goto out;
+			}
+			goto next_page;
 		} else {
 			/*Find contiguous delayed buffers. */
 			if (ret > 0 && pages[0]->index == last_offset)
 				head = page_buffers(pages[0]);
 			bh = head;
+			index = 1;
+			start_index = 0;
 		}
 
 found_mapped_buffer:
@@ -3761,7 +3780,7 @@ found_mapped_buffer:
 				end++;
 			} while (bh != head);
 
-			for (index = 1; index < ret; index++) {
+			for (; index < ret; index++) {
 				if (!page_has_buffers(pages[index])) {
 					bh = NULL;
 					break;
@@ -3771,8 +3790,10 @@ found_mapped_buffer:
 					bh = NULL;
 					break;
 				}
+				
 				if (pages[index]->index !=
-					pages[0]->index + index) {
+				  pages[start_index]->index + index
+				  - start_index) {
 					/* Blocks are not contiguous. */
 					bh = NULL;
 					break;