[v2,1/5] gpio: rcar: Add GPIO hole support

Message ID 1533219087-33695-2-git-send-email-biju.das@bp.renesas.com
State New
Headers show
Series
 • [v2,1/5] gpio: rcar: Add GPIO hole support
Related show

Commit Message

Biju Das Aug. 2, 2018, 2:11 p.m.
GPIO hole is present in RZ/G1C SoC. Valid GPIO pins on bank3 are in the
range GP3_0 to GP3_16 and GP3_27 to GP3_29. The GPIO pins between GP3_17
to GP3_26 are unused. Add support for handling unused GPIO's.

Signed-off-by: Biju Das <biju.das@bp.renesas.com>
Reviewed-by: Fabrizio Castro <fabrizio.castro@bp.renesas.com>
---
V1-->V2
  * Added gpio-reserved-ranges support for handling
   unused gpios.
---
 drivers/gpio/gpio-rcar.c | 30 +++++++++++++++++++++++++++++-
 1 file changed, 29 insertions(+), 1 deletion(-)

Comments

Geert Uytterhoeven Aug. 3, 2018, 8:14 a.m. | #1
Hi Biju,

On Thu, Aug 2, 2018 at 4:17 PM Biju Das <biju.das@bp.renesas.com> wrote:
> GPIO hole is present in RZ/G1C SoC. Valid GPIO pins on bank3 are in the
> range GP3_0 to GP3_16 and GP3_27 to GP3_29. The GPIO pins between GP3_17
> to GP3_26 are unused. Add support for handling unused GPIO's.
>
> Signed-off-by: Biju Das <biju.das@bp.renesas.com>
> Reviewed-by: Fabrizio Castro <fabrizio.castro@bp.renesas.com>
> ---
> V1-->V2
>   * Added gpio-reserved-ranges support for handling
>    unused gpios.

Thanks for the update!

> --- a/drivers/gpio/gpio-rcar.c
> +++ b/drivers/gpio/gpio-rcar.c
> @@ -38,6 +38,7 @@ struct gpio_rcar_bank_info {
>     u32 edglevel;
>     u32 bothedge;
>     u32 intmsk;
> +    u32 gpiomsk;

I think you can do without adding this variable (see below).

> };
>
> struct gpio_rcar_priv {
> @@ -252,6 +253,9 @@ static int gpio_rcar_request(struct gpio_chip *chip, unsigned offset)
>     struct gpio_rcar_priv *p = gpiochip_get_data(chip);
>     int error;
>
> +    if (!gpiochip_line_is_valid(chip, offset))
> +        return -EINVAL;
> +

Perhaps this check should be added to gpiod_request_commit(), so not all
drivers (currently drivers/pinctrl/qcom/pinctrl-msm.c) have to check it
themselves?

>     error = pm_runtime_get_sync(&p->pdev->dev);
>     if (error < 0)
>         return error;
> @@ -313,6 +317,9 @@ static void gpio_rcar_set_multiple(struct gpio_chip *chip, unsigned long *mask,
>     unsigned long flags;
>     u32 val, bankmask;
>
> +    if (chip->valid_mask && (mask[0] & p->bank_info.gpiomsk))
> +        return;
> +

You can use chip->valid_mask[0] instead of p->bank_info.gpiomsk.
However, instead of returning, I would just ignore any invalid bits set.
Bits > chip->ngpio are already ignored below...

>     bankmask = mask[0] & GENMASK(chip->ngpio - 1, 0);

... so just add:

  if (chip->valid_mask)
      bankmask &= chip->valid_mask[0];

However, if you force gpiochip->need_valid_mask = true, you can just use

  bankmask = mask[0] & chip->valid_mask[0];

unconditionally.

>     if (!bankmask)
>         return;
> @@ -399,7 +406,8 @@ static int gpio_rcar_parse_dt(struct gpio_rcar_priv *p, unsigned int *npins)
>     struct device_node *np = p->pdev->dev.of_node;
>     const struct gpio_rcar_info *info;
>     struct of_phandle_args args;
> -    int ret;
> +    int ret, len, i;
> +    u32 start, count;
>
>     info = of_device_get_match_data(&p->pdev->dev);
>
> @@ -414,6 +422,22 @@ static int gpio_rcar_parse_dt(struct gpio_rcar_priv *p, unsigned int *npins)
>         *npins = RCAR_MAX_GPIO_PER_BANK;
>     }
>
> +    p->bank_info.gpiomsk = 0;
> +    len = of_property_count_u32_elems(np, "gpio-reserved-ranges");
> +    if (len < 0 || len % 2 != 0)
> +        return 0;
> +
> +    for (i = 0; i < len; i += 2) {
> +        of_property_read_u32_index(np, "gpio-reserved-ranges",
> +                     i, &start);
> +        of_property_read_u32_index(np, "gpio-reserved-ranges",
> +                     i + 1, &count);
> +        if (start >= *npins || start + count >= *npins)
> +            continue;
> +
> +        p->bank_info.gpiomsk = GENMASK(start + count - 1, start);
> +    }

of_gpiochip_init_valid_mask() already does the same, for chip->valid_mask.

> +
>     return 0;
> }
>
> @@ -471,6 +495,7 @@ static int gpio_rcar_probe(struct platform_device *pdev)
>     gpio_chip->owner = THIS_MODULE;
>     gpio_chip->base = -1;
>     gpio_chip->ngpio = npins;
> +    gpio_chip->need_valid_mask = p->bank_info.gpiomsk ? true : false;

gpiochip_init_valid_mask() already sets gpio_chip->need_valid_mask to true
if "gpio-reserved-ranges" is detected.
However, setting it to true unconditionally allow to simplify
gpio_rcar_set_multiple()
and gpio_rcar_resume().

>
>     irq_chip = &p->irq_chip;
>     irq_chip->name = name;
> @@ -551,6 +576,9 @@ static int gpio_rcar_resume(struct device *dev)
>
>     for (offset = 0; offset < p->gpio_chip.ngpio; offset++) {
>         mask = BIT(offset);
> +        if (p->gpio_chip.valid_mask && (mask & p->bank_info.gpiomsk))
> +            continue;
> +

Just do "if (!gpiochip_line_is_valid(chip, offset)) continue;" at the
top of the loop?

However, if you force gpiochip->need_valid_mask = true, you can just replace
the hand-coded for loop by for_each_set_bit().

>         /* I/O pin */
>         if (!(p->bank_info.iointsel & mask)) {
>             if (p->bank_info.inoutsel & mask)

Gr{oetje,eeting}s,

            Geert
Biju Das Aug. 3, 2018, 4:47 p.m. | #2
SGkgR2VlcnQsDQoNCj4gU3ViamVjdDogUmU6IFtQQVRDSCB2MiAxLzVdIGdwaW86IHJjYXI6IEFk
ZCBHUElPIGhvbGUgc3VwcG9ydA0KPiBPbiBUaHUsIEF1ZyAyLCAyMDE4IGF0IDQ6MTcgUE0gQmlq
dSBEYXMgPGJpanUuZGFzQGJwLnJlbmVzYXMuY29tPiB3cm90ZToNCj4gPiBHUElPIGhvbGUgaXMg
cHJlc2VudCBpbiBSWi9HMUMgU29DLiBWYWxpZCBHUElPIHBpbnMgb24gYmFuazMgYXJlIGluDQo+
ID4gdGhlIHJhbmdlIEdQM18wIHRvIEdQM18xNiBhbmQgR1AzXzI3IHRvIEdQM18yOS4gVGhlIEdQ
SU8gcGlucw0KPiBiZXR3ZWVuDQo+ID4gR1AzXzE3IHRvIEdQM18yNiBhcmUgdW51c2VkLiBBZGQg
c3VwcG9ydCBmb3IgaGFuZGxpbmcgdW51c2VkIEdQSU8ncy4NCj4gPg0KPiA+IFNpZ25lZC1vZmYt
Ynk6IEJpanUgRGFzIDxiaWp1LmRhc0BicC5yZW5lc2FzLmNvbT4NCj4gPiBSZXZpZXdlZC1ieTog
RmFicml6aW8gQ2FzdHJvIDxmYWJyaXppby5jYXN0cm9AYnAucmVuZXNhcy5jb20+DQo+ID4gICAg
ICAgICB1MzIgaW50bXNrOw0KPiA+ICsgICAgICAgdTMyIGdwaW9tc2s7DQo+DQo+IEkgdGhpbmsg
eW91IGNhbiBkbyB3aXRob3V0IGFkZGluZyB0aGlzIHZhcmlhYmxlIChzZWUgYmVsb3cpLg0KDQog
T0suDQoNCj4gPiAgfTsNCj4gPg0KPiA+ICBzdHJ1Y3QgZ3Bpb19yY2FyX3ByaXYgew0KPiA+IEBA
IC0yNTIsNiArMjUzLDkgQEAgc3RhdGljIGludCBncGlvX3JjYXJfcmVxdWVzdChzdHJ1Y3QgZ3Bp
b19jaGlwICpjaGlwLA0KPiB1bnNpZ25lZCBvZmZzZXQpDQo+ID4gICAgICAgICBzdHJ1Y3QgZ3Bp
b19yY2FyX3ByaXYgKnAgPSBncGlvY2hpcF9nZXRfZGF0YShjaGlwKTsNCj4gPiAgICAgICAgIGlu
dCBlcnJvcjsNCj4gPg0KPiA+ICsgICAgICAgaWYgKCFncGlvY2hpcF9saW5lX2lzX3ZhbGlkKGNo
aXAsIG9mZnNldCkpDQo+ID4gKyAgICAgICAgICAgICAgIHJldHVybiAtRUlOVkFMOw0KPiA+ICsN
Cj4NCj4gUGVyaGFwcyB0aGlzIGNoZWNrIHNob3VsZCBiZSBhZGRlZCB0byBncGlvZF9yZXF1ZXN0
X2NvbW1pdCgpLCBzbyBub3QgYWxsDQo+IGRyaXZlcnMgKGN1cnJlbnRseSBkcml2ZXJzL3BpbmN0
cmwvcWNvbS9waW5jdHJsLW1zbS5jKSBoYXZlIHRvIGNoZWNrIGl0DQo+IHRoZW1zZWx2ZXM/DQoN
ClllcyBJIGFncmVlLiAgTGludXMsIHdoYXQgZG8geW91IHRoaW5rPw0KDQo+ID4gICAgICAgICBl
cnJvciA9IHBtX3J1bnRpbWVfZ2V0X3N5bmMoJnAtPnBkZXYtPmRldik7DQo+ID4gICAgICAgICBp
ZiAoZXJyb3IgPCAwKQ0KPiA+ICAgICAgICAgICAgICAgICByZXR1cm4gZXJyb3I7DQo+ID4gQEAg
LTMxMyw2ICszMTcsOSBAQCBzdGF0aWMgdm9pZCBncGlvX3JjYXJfc2V0X211bHRpcGxlKHN0cnVj
dCBncGlvX2NoaXANCj4gKmNoaXAsIHVuc2lnbmVkIGxvbmcgKm1hc2ssDQo+ID4gICAgICAgICB1
bnNpZ25lZCBsb25nIGZsYWdzOw0KPiA+ICAgICAgICAgdTMyIHZhbCwgYmFua21hc2s7DQo+ID4N
Cj4gPiArICAgICAgIGlmIChjaGlwLT52YWxpZF9tYXNrICYmIChtYXNrWzBdICYgcC0+YmFua19p
bmZvLmdwaW9tc2spKQ0KPiA+ICsgICAgICAgICAgICAgICByZXR1cm47DQo+ID4gKw0KPg0KPiBZ
b3UgY2FuIHVzZSBjaGlwLT52YWxpZF9tYXNrWzBdIGluc3RlYWQgb2YgcC0+YmFua19pbmZvLmdw
aW9tc2suDQo+IEhvd2V2ZXIsICBpbnN0ZWFkIG9mIHJldHVybmluZywgSSB3b3VsZCBqdXN0IGln
bm9yZSBhbnkgaW52YWxpZCBiaXRzIHNldC4NCj4gQml0cyA+IGNoaXAtPm5ncGlvIGFyZSBhbHJl
YWR5IGlnbm9yZWQgYmVsb3cuLi4NCj4NCj4gPiAgICAgICAgIGJhbmttYXNrID0gbWFza1swXSAm
IEdFTk1BU0soY2hpcC0+bmdwaW8gLSAxLCAwKTsNCj4NCj4gLi4uIHNvIGp1c3QgYWRkOg0KPg0K
PiAgICAgaWYgKGNoaXAtPnZhbGlkX21hc2spDQo+ICAgICAgICAgICAgIGJhbmttYXNrICY9IGNo
aXAtPnZhbGlkX21hc2tbMF07DQoNCk9LLiBXaWxsIGRvIHRoaXMuDQoNCj4gSG93ZXZlciwgaWYg
eW91IGZvcmNlIGdwaW9jaGlwLT5uZWVkX3ZhbGlkX21hc2sgPSB0cnVlLCB5b3UgY2FuIGp1c3Qg
dXNlDQo+DQo+ICAgICBiYW5rbWFzayA9IG1hc2tbMF0gJiBjaGlwLT52YWxpZF9tYXNrWzBdOw0K
PiB1bmNvbmRpdGlvbmFsbHkuDQo+DQo+ID4gICAgICAgICBpZiAoIWJhbmttYXNrKQ0KPiA+ICAg
ICAgICAgICAgICAgICByZXR1cm47DQo+ID4gQEAgLTM5OSw3ICs0MDYsOCBAQCBzdGF0aWMgaW50
IGdwaW9fcmNhcl9wYXJzZV9kdChzdHJ1Y3QgZ3Bpb19yY2FyX3ByaXYNCj4gKnAsIHVuc2lnbmVk
IGludCAqbnBpbnMpDQo+ID4gICAgICAgICBzdHJ1Y3QgZGV2aWNlX25vZGUgKm5wID0gcC0+cGRl
di0+ZGV2Lm9mX25vZGU7DQo+ID4gICAgICAgICBjb25zdCBzdHJ1Y3QgZ3Bpb19yY2FyX2luZm8g
KmluZm87DQo+ID4gICAgICAgICBzdHJ1Y3Qgb2ZfcGhhbmRsZV9hcmdzIGFyZ3M7DQo+ID4gLSAg
ICAgICBpbnQgcmV0Ow0KPiA+ICsgICAgICAgaW50IHJldCwgbGVuLCBpOw0KPiA+ICsgICAgICAg
dTMyIHN0YXJ0LCBjb3VudDsNCj4gPg0KPiA+ICAgICAgICAgaW5mbyA9IG9mX2RldmljZV9nZXRf
bWF0Y2hfZGF0YSgmcC0+cGRldi0+ZGV2KTsNCj4gPg0KPiA+IEBAIC00MTQsNiArNDIyLDIyIEBA
IHN0YXRpYyBpbnQgZ3Bpb19yY2FyX3BhcnNlX2R0KHN0cnVjdCBncGlvX3JjYXJfcHJpdg0KPiAq
cCwgdW5zaWduZWQgaW50ICpucGlucykNCj4gPiAgICAgICAgICAgICAgICAgKm5waW5zID0gUkNB
Ul9NQVhfR1BJT19QRVJfQkFOSzsNCj4gPiAgICAgICAgIH0NCj4gPg0KPiA+ICsgICAgICAgcC0+
YmFua19pbmZvLmdwaW9tc2sgPSAwOw0KPiA+ICsgICAgICAgbGVuID0gb2ZfcHJvcGVydHlfY291
bnRfdTMyX2VsZW1zKG5wLCAgImdwaW8tcmVzZXJ2ZWQtcmFuZ2VzIik7DQo+ID4gKyAgICAgICBp
ZiAobGVuIDwgMCB8fCBsZW4gJSAyICE9IDApDQo+ID4gKyAgICAgICAgICAgICAgIHJldHVybiAw
Ow0KPiA+ICsNCj4gPiArICAgICAgIGZvciAoaSA9IDA7IGkgPCBsZW47IGkgKz0gMikgew0KPiA+
ICsgICAgICAgICAgICAgICBvZl9wcm9wZXJ0eV9yZWFkX3UzMl9pbmRleChucCwgImdwaW8tcmVz
ZXJ2ZWQtcmFuZ2VzIiwNCj4gPiArICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgaSwgJnN0YXJ0KTsNCj4gPiArICAgICAgICAgICAgICAgb2ZfcHJvcGVydHlfcmVhZF91
MzJfaW5kZXgobnAsICJncGlvLXJlc2VydmVkLXJhbmdlcyIsDQo+ID4gKyAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGkgKyAxLCAmY291bnQpOw0KPiA+ICsgICAgICAg
ICAgICAgICBpZiAoc3RhcnQgPj0gKm5waW5zIHx8IHN0YXJ0ICsgY291bnQgPj0gKm5waW5zKQ0K
PiA+ICsgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGNvbnRpbnVlOw0KPiA+ICsNCj4gPiArICAgICAg
ICAgICAgICAgcC0+YmFua19pbmZvLmdwaW9tc2sgPSBHRU5NQVNLKHN0YXJ0ICsgY291bnQgLSAx
LCBzdGFydCk7DQo+ID4gKyAgICAgICB9DQo+DQo+IG9mX2dwaW9jaGlwX2luaXRfdmFsaWRfbWFz
aygpIGFscmVhZHkgZG9lcyB0aGUgc2FtZSwgZm9yIGNoaXAtPnZhbGlkX21hc2suDQoNCkN1cnJl
bnRseSB3ZSBhcmUgbm90IHNldHRpbmcgICAiZ3Bpb19jaGlwLm9mX25vZGUiIHZhcmlhYmxlICBp
biB0aGUgZHJpdmVyLg0KU28gdGhlIGJlbG93ICBmdW5jdGlvbiBpbiBncGlvY2hpcF9pbml0X3Zh
bGlkX21hc2soKSAgIHdpbGwgcmV0dXJuIG5lZ2F0aXZlIHZhbHVlIGFuZCB3b24ndCBhbGxvY2F0
ZSBtZW1vcnkgZm9yIHZhbGlkX21hc2suDQpzaXplID0gb2ZfcHJvcGVydHlfY291bnRfdTMyX2Vs
ZW1zKG5wLCAgImdwaW8tcmVzZXJ2ZWQtcmFuZ2VzIik7DQoNCldlIG5lZWQgdG8gZWl0aGVyIHNl
dCAgIiBvZl9ub2RlIiAgdmFyaWFibGUgIG9yICBwYXJzZSAiZ3Bpby1yZXNlcnZlZC1yYW5nZXMi
IGFuZCBzZXQgIiBuZWVkX3ZhbGlkX21hc2s9dHJ1ZSA7Ig0Kc28gdGhhdCAgZ3Bpb2NoaXBfaW5p
dF92YWxpZF9tYXNrKCkgd2lsbCBhbGxvY2F0ZSB0aGUgdmFsaWRfbWFzay4NCg0KPiA+ICsNCj4g
PiAgICAgICAgIHJldHVybiAwOw0KPiA+ICB9DQo+ID4NCj4gPiBAQCAtNDcxLDYgKzQ5NSw3IEBA
IHN0YXRpYyBpbnQgZ3Bpb19yY2FyX3Byb2JlKHN0cnVjdCBwbGF0Zm9ybV9kZXZpY2UNCj4gKnBk
ZXYpDQo+ID4gICAgICAgICBncGlvX2NoaXAtPm93bmVyID0gVEhJU19NT0RVTEU7DQo+ID4gICAg
ICAgICBncGlvX2NoaXAtPmJhc2UgPSAtMTsNCj4gPiAgICAgICAgIGdwaW9fY2hpcC0+bmdwaW8g
PSBucGluczsNCj4gPiArICAgICAgIGdwaW9fY2hpcC0+bmVlZF92YWxpZF9tYXNrID0gcC0+YmFu
a19pbmZvLmdwaW9tc2sgPyB0cnVlIDoNCj4gPiArIGZhbHNlOw0KPg0KPiBncGlvY2hpcF9pbml0
X3ZhbGlkX21hc2soKSBhbHJlYWR5IHNldHMgZ3Bpb19jaGlwLT5uZWVkX3ZhbGlkX21hc2sgdG8g
dHJ1ZQ0KPiBpZiAiZ3Bpby1yZXNlcnZlZC1yYW5nZXMiIGlzIGRldGVjdGVkLg0KDQpUaGUgcGxh
biBpcyAgdG8gc2V0ICAib2Zfbm9kZSIgIHZhcmlhYmxlIGluIGRyaXZlci4gU28gdGhhdCAgZ3Bp
b2NoaXBfaW5pdF92YWxpZF9tYXNrKCkgc2V0cyBncGlvX2NoaXAtPm5lZWRfdmFsaWRfbWFzayB0
byB0cnVlLg0KV2hhdCBpcyB5b3VyIG9waW5pb24gb24gdGhpcz8NCg0KPiBIb3dldmVyLCBzZXR0
aW5nIGl0IHRvIHRydWUgdW5jb25kaXRpb25hbGx5IGFsbG93IHRvIHNpbXBsaWZ5DQo+IGdwaW9f
cmNhcl9zZXRfbXVsdGlwbGUoKQ0KPiBhbmQgZ3Bpb19yY2FyX3Jlc3VtZSgpLg0KPg0KPiA+DQo+
ID4gICAgICAgICBpcnFfY2hpcCA9ICZwLT5pcnFfY2hpcDsNCj4gPiAgICAgICAgIGlycV9jaGlw
LT5uYW1lID0gbmFtZTsNCj4gPiBAQCAtNTUxLDYgKzU3Niw5IEBAIHN0YXRpYyBpbnQgZ3Bpb19y
Y2FyX3Jlc3VtZShzdHJ1Y3QgZGV2aWNlICpkZXYpDQo+ID4NCj4gPiAgICAgICAgIGZvciAob2Zm
c2V0ID0gMDsgb2Zmc2V0IDwgcC0+Z3Bpb19jaGlwLm5ncGlvOyBvZmZzZXQrKykgew0KPiA+ICAg
ICAgICAgICAgICAgICBtYXNrID0gQklUKG9mZnNldCk7DQo+ID4gKyAgICAgICAgICAgICAgIGlm
IChwLT5ncGlvX2NoaXAudmFsaWRfbWFzayAmJiAobWFzayAmIHAtPmJhbmtfaW5mby5ncGlvbXNr
KSkNCj4gPiArICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBjb250aW51ZTsNCj4gPiArDQo+DQo+IEp1
c3QgZG8gImlmICghZ3Bpb2NoaXBfbGluZV9pc192YWxpZChjaGlwLCBvZmZzZXQpKSBjb250aW51
ZTsiIGF0IHRoZSB0b3Agb2YgdGhlDQo+IGxvb3A/DQoNCk9rLiBXaWxsIGRvIHRoaXMuDQoNCj4g
SG93ZXZlciwgaWYgeW91IGZvcmNlIGdwaW9jaGlwLT5uZWVkX3ZhbGlkX21hc2sgPSB0cnVlLCB5
b3UgY2FuIGp1c3QNCj4gcmVwbGFjZSB0aGUgIGhhbmQtY29kZWQgZm9yIGxvb3AgYnkgZm9yX2Vh
Y2hfc2V0X2JpdCgpLg0KPg0KPiA+ICAgICAgICAgICAgICAgICAvKiBJL08gcGluICovDQo+ID4g
ICAgICAgICAgICAgICAgIGlmICghKHAtPmJhbmtfaW5mby5pb2ludHNlbCAmIG1hc2spKSB7DQo+
ID4gICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgaWYgKHAtPmJhbmtfaW5mby5pbm91dHNlbCAmIG1h
c2spDQoNClJlZ2FyZHMsDQpCaWp1DQoNCg0KDQpSZW5lc2FzIEVsZWN0cm9uaWNzIEV1cm9wZSBM
dGQsIER1a2VzIE1lYWRvdywgTWlsbGJvYXJkIFJvYWQsIEJvdXJuZSBFbmQsIEJ1Y2tpbmdoYW1z
aGlyZSwgU0w4IDVGSCwgVUsuIFJlZ2lzdGVyZWQgaW4gRW5nbGFuZCAmIFdhbGVzIHVuZGVyIFJl
Z2lzdGVyZWQgTm8uIDA0NTg2NzA5Lg0K
--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-gpio" in
the body of a message to majordomo@vger.kernel.org
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Geert Uytterhoeven Aug. 4, 2018, 9:25 a.m. | #3
Hi Biju

On Fri, Aug 3, 2018 at 6:47 PM Biju Das <biju.das@bp.renesas.com> wrote:
> > Subject: Re: [PATCH v2 1/5] gpio: rcar: Add GPIO hole support
> > On Thu, Aug 2, 2018 at 4:17 PM Biju Das <biju.das@bp.renesas.com> wrote:
> > > GPIO hole is present in RZ/G1C SoC. Valid GPIO pins on bank3 are in
> > > the range GP3_0 to GP3_16 and GP3_27 to GP3_29. The GPIO pins
> > between
> > > GP3_17 to GP3_26 are unused. Add support for handling unused GPIO's.
> > >
> > > Signed-off-by: Biju Das <biju.das@bp.renesas.com>
> > > Reviewed-by: Fabrizio Castro <fabrizio.castro@bp.renesas.com>

> > > @@ -414,6 +422,22 @@ static int gpio_rcar_parse_dt(struct gpio_rcar_priv
> > *p, unsigned int *npins)
> > >         *npins = RCAR_MAX_GPIO_PER_BANK;
> > >     }
> > >
> > > +    p->bank_info.gpiomsk = 0;
> > > +    len = of_property_count_u32_elems(np, "gpio-reserved-ranges");
> > > +    if (len < 0 || len % 2 != 0)
> > > +        return 0;
> > > +
> > > +    for (i = 0; i < len; i += 2) {
> > > +        of_property_read_u32_index(np, "gpio-reserved-ranges",
> > > +                     i, &start);
> > > +        of_property_read_u32_index(np, "gpio-reserved-ranges",
> > > +                     i + 1, &count);
> > > +        if (start >= *npins || start + count >= *npins)
> > > +            continue;
> > > +
> > > +        p->bank_info.gpiomsk = GENMASK(start + count - 1, start);
> > > +    }
> >
> > of_gpiochip_init_valid_mask() already does the same, for chip->valid_mask.
>
> Currently we are not setting  "gpio_chip.of_node" variable in the driver.
> So the below function in gpiochip_init_valid_mask()  will return negative value and won't allocate memory for valid_mask.
> size = of_property_count_u32_elems(np, "gpio-reserved-ranges");

Nice catch, I had missed that!

> We need to either set " of_node" variable or parse "gpio-reserved-ranges" and set " need_valid_mask=true ;"
> so that gpiochip_init_valid_mask() will allocate the valid_mask.

Agreed.

>
> > > +
> > >     return 0;
> > > }
> > >
> > > @@ -471,6 +495,7 @@ static int gpio_rcar_probe(struct platform_device
> > *pdev)
> > >     gpio_chip->owner = THIS_MODULE;
> > >     gpio_chip->base = -1;
> > >     gpio_chip->ngpio = npins;
> > > +    gpio_chip->need_valid_mask = p->bank_info.gpiomsk ? true :
> > > + false;
> >
> > gpiochip_init_valid_mask() already sets gpio_chip->need_valid_mask to true
> > if "gpio-reserved-ranges" is detected.
>
> The plan is to set "of_node" variable in driver. So that gpiochip_init_valid_mask() sets gpio_chip->need_valid_mask to true.
> What is your opinion on this?

Sounds fine to me.

You said on IRC that it currently crashes when "gpio-reserved-ranges" is used.
IMHO that's something that should be fixed separately, possibly for v4.19.

Looks like all other Renesas gpio drivers (some combined pinctrl/gpio), except
for gpio-em.c, also fail to set gpio_chip.of_node. Will have a closer look...

Thanks!

Gr{oetje,eeting}s,

            Geert
Biju Das Aug. 6, 2018, 7:29 a.m. | #4
HI Geert,

Thanks for the feedback.

> -----Original Message-----
> From: Geert Uytterhoeven <geert@linux-m68k.org>
> Sent: 04 August 2018 10:25
> To: Biju Das <biju.das@bp.renesas.com>
> Cc: Linus Walleij <linus.walleij@linaro.org>; open list:GPIO SUBSYSTEM
> <linux-gpio@vger.kernel.org>; Simon Horman <horms@verge.net.au>;
> Geert Uytterhoeven <geert+renesas@glider.be>; Chris Paterson
> <Chris.Paterson2@renesas.com>; Fabrizio Castro
> <fabrizio.castro@bp.renesas.com>; Linux-Renesas <linux-renesas-
> soc@vger.kernel.org>
> Subject: Re: [PATCH v2 1/5] gpio: rcar: Add GPIO hole support
> > > > @@ -471,6 +495,7 @@ static int gpio_rcar_probe(struct
> > > > platform_device
> > > *pdev)
> > > >     gpio_chip->owner = THIS_MODULE;
> > > >     gpio_chip->base = -1;
> > > >     gpio_chip->ngpio = npins;
> > > > +    gpio_chip->need_valid_mask = p->bank_info.gpiomsk ? true :
> > > > + false;
> > >
> > > gpiochip_init_valid_mask() already sets gpio_chip->need_valid_mask
> > > to true if "gpio-reserved-ranges" is detected.
> >
> > The plan is to set "of_node" variable in driver. So that
> gpiochip_init_valid_mask() sets gpio_chip->need_valid_mask to true.
> > What is your opinion on this?
>
> Sounds fine to me.
>
> You said on IRC that it currently crashes when "gpio-reserved-ranges" is
> used.

Yes that is correct. if we add "gpio-reserved-ranges" on device tree without
setting "of_node" or " need_valid_mask" in driver, gpiochip_init_valid_mask()
won't allocate memory for valid_mask and bitmap_clear() in of_gpiochip_init_valid_mask()
crashes. May be we need to modify the code like this to fix the crash.

if (chip->valid_mask)
bitmap_clear(chip->valid_mask, start, count);
else
pr_warn("valid_mask is not set ");> IMHO that's something that should be fixed separately, possibly for v4.19.
>
> Looks like all other Renesas gpio drivers (some combined pinctrl/gpio),
> except for gpio-em.c, also fail to set gpio_chip.of_node. Will have a closer
> look...

Regards,
BijuRenesas Electronics Europe Ltd, Dukes Meadow, Millboard Road, Bourne End, Buckinghamshire, SL8 5FH, UK. Registered in England & Wales under Registered No. 04586709.

Patch

diff --git a/drivers/gpio/gpio-rcar.c b/drivers/gpio/gpio-rcar.c
index 350390c..378c6e9 100644
--- a/drivers/gpio/gpio-rcar.c
+++ b/drivers/gpio/gpio-rcar.c
@@ -38,6 +38,7 @@ struct gpio_rcar_bank_info {
 	u32 edglevel;
 	u32 bothedge;
 	u32 intmsk;
+	u32 gpiomsk;
 };
 
 struct gpio_rcar_priv {
@@ -252,6 +253,9 @@ static int gpio_rcar_request(struct gpio_chip *chip, unsigned offset)
 	struct gpio_rcar_priv *p = gpiochip_get_data(chip);
 	int error;
 
+	if (!gpiochip_line_is_valid(chip, offset))
+		return -EINVAL;
+
 	error = pm_runtime_get_sync(&p->pdev->dev);
 	if (error < 0)
 		return error;
@@ -313,6 +317,9 @@ static void gpio_rcar_set_multiple(struct gpio_chip *chip, unsigned long *mask,
 	unsigned long flags;
 	u32 val, bankmask;
 
+	if (chip->valid_mask && (mask[0] & p->bank_info.gpiomsk))
+		return;
+
 	bankmask = mask[0] & GENMASK(chip->ngpio - 1, 0);
 	if (!bankmask)
 		return;
@@ -399,7 +406,8 @@ static int gpio_rcar_parse_dt(struct gpio_rcar_priv *p, unsigned int *npins)
 	struct device_node *np = p->pdev->dev.of_node;
 	const struct gpio_rcar_info *info;
 	struct of_phandle_args args;
-	int ret;
+	int ret, len, i;
+	u32 start, count;
 
 	info = of_device_get_match_data(&p->pdev->dev);
 
@@ -414,6 +422,22 @@ static int gpio_rcar_parse_dt(struct gpio_rcar_priv *p, unsigned int *npins)
 		*npins = RCAR_MAX_GPIO_PER_BANK;
 	}
 
+	p->bank_info.gpiomsk = 0;
+	len = of_property_count_u32_elems(np, "gpio-reserved-ranges");
+	if (len < 0 || len % 2 != 0)
+		return 0;
+
+	for (i = 0; i < len; i += 2) {
+		of_property_read_u32_index(np, "gpio-reserved-ranges",
+					  i, &start);
+		of_property_read_u32_index(np, "gpio-reserved-ranges",
+					  i + 1, &count);
+		if (start >= *npins || start + count >= *npins)
+			continue;
+
+		p->bank_info.gpiomsk = GENMASK(start + count - 1, start);
+	}
+
 	return 0;
 }
 
@@ -471,6 +495,7 @@ static int gpio_rcar_probe(struct platform_device *pdev)
 	gpio_chip->owner = THIS_MODULE;
 	gpio_chip->base = -1;
 	gpio_chip->ngpio = npins;
+	gpio_chip->need_valid_mask = p->bank_info.gpiomsk ? true : false;
 
 	irq_chip = &p->irq_chip;
 	irq_chip->name = name;
@@ -551,6 +576,9 @@ static int gpio_rcar_resume(struct device *dev)
 
 	for (offset = 0; offset < p->gpio_chip.ngpio; offset++) {
 		mask = BIT(offset);
+		if (p->gpio_chip.valid_mask && (mask & p->bank_info.gpiomsk))
+			continue;
+
 		/* I/O pin */
 		if (!(p->bank_info.iointsel & mask)) {
 			if (p->bank_info.inoutsel & mask)