sparc64: use symbolic name for MMU index v1

Message ID 20100602193909.20752.14823.stgit@skyserv
State New
Headers show

Commit Message

Igor V. Kovalenko June 2, 2010, 7:39 p.m.
From: Igor V. Kovalenko <igor.v.kovalenko@gmail.com>

- use symbolic name for MMU index
v0->v1:
- change debug traces to DPRINTF_MMU
- fix debug trace function names

Signed-off-by: Igor V. Kovalenko <igor.v.kovalenko@gmail.com>
---
 target-sparc/op_helper.c |  28 ++++++++++++++++------------
 1 files changed, 16 insertions(+), 12 deletions(-)

Patch

diff --git a/target-sparc/op_helper.c b/target-sparc/op_helper.c
index f5e4633..842dbd3 100644
--- a/target-sparc/op_helper.c
+++ b/target-sparc/op_helper.c
@@ -3321,18 +3321,19 @@ void helper_stdf(target_ulong addr, int mem_idx)
   helper_check_align(addr, 7);
 #if !defined(CONFIG_USER_ONLY)
   switch (mem_idx) {
-  case 0:
+  case MMU_USER_IDX:
     stfq_user(addr, DT0);
     break;
-  case 1:
+  case MMU_KERNEL_IDX:
     stfq_kernel(addr, DT0);
     break;
 #ifdef TARGET_SPARC64
-  case 2:
+  case MMU_HYPV_IDX:
     stfq_hypv(addr, DT0);
     break;
 #endif
   default:
+    DPRINTF_MMU("helper_stdf: need to check MMU idx %d\n", mem_idx);
     break;
   }
 #else
@@ -3345,18 +3346,19 @@ void helper_lddf(target_ulong addr, int mem_idx)
   helper_check_align(addr, 7);
 #if !defined(CONFIG_USER_ONLY)
   switch (mem_idx) {
-  case 0:
+  case MMU_USER_IDX:
     DT0 = ldfq_user(addr);
     break;
-  case 1:
+  case MMU_KERNEL_IDX:
     DT0 = ldfq_kernel(addr);
     break;
 #ifdef TARGET_SPARC64
-  case 2:
+  case MMU_HYPV_IDX:
     DT0 = ldfq_hypv(addr);
     break;
 #endif
   default:
+    DPRINTF_MMU("helper_lddf: need to check MMU idx %d\n", mem_idx);
     break;
   }
 #else
@@ -3372,24 +3374,25 @@ void helper_ldqf(target_ulong addr, int mem_idx)
   helper_check_align(addr, 7);
 #if !defined(CONFIG_USER_ONLY)
   switch (mem_idx) {
-  case 0:
+  case MMU_USER_IDX:
     u.ll.upper = ldq_user(addr);
     u.ll.lower = ldq_user(addr + 8);
     QT0 = u.q;
     break;
-  case 1:
+  case MMU_KERNEL_IDX:
     u.ll.upper = ldq_kernel(addr);
     u.ll.lower = ldq_kernel(addr + 8);
     QT0 = u.q;
     break;
 #ifdef TARGET_SPARC64
-  case 2:
+  case MMU_HYPV_IDX:
     u.ll.upper = ldq_hypv(addr);
     u.ll.lower = ldq_hypv(addr + 8);
     QT0 = u.q;
     break;
 #endif
   default:
+    DPRINTF_MMU("helper_ldqf: need to check MMU idx %d\n", mem_idx);
     break;
   }
 #else
@@ -3407,24 +3410,25 @@ void helper_stqf(target_ulong addr, int mem_idx)
   helper_check_align(addr, 7);
 #if !defined(CONFIG_USER_ONLY)
   switch (mem_idx) {
-  case 0:
+  case MMU_USER_IDX:
     u.q = QT0;
     stq_user(addr, u.ll.upper);
     stq_user(addr + 8, u.ll.lower);
     break;
-  case 1:
+  case MMU_KERNEL_IDX:
     u.q = QT0;
     stq_kernel(addr, u.ll.upper);
     stq_kernel(addr + 8, u.ll.lower);
     break;
 #ifdef TARGET_SPARC64
-  case 2:
+  case MMU_HYPV_IDX:
     u.q = QT0;
     stq_hypv(addr, u.ll.upper);
     stq_hypv(addr + 8, u.ll.lower);
     break;
 #endif
   default:
+    DPRINTF_MMU("helper_stqf: need to check MMU idx %d\n", mem_idx);
     break;
   }
 #else